RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla dzieci 4-5-6 letnich

7.30 – 8:20 Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka: swobodne, inspirowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia ruchowe. Kontakty indywidualne – rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i umiejętności dzieci.
8.20 – 8.30 Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury – przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
9.00 – 10.20 Aktywność w grupach, indywidualna –  inspirowana przez nauczyciela (w budynku i poza nim) – edukacja dla zdrowia: aktywność ruchowa, sztuka, obserwacje i zajęcia ekologiczno-przyrodnicze, spacery, wycieczki itp. Wielozmysłowe poznawanie „świata”. Zabawy integrujące grupę. Projektowanie działań, doświadczanie (empiria), poszukiwanie rozwiązań problemów – w ramach 15 obszarów podstawy programowej. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka. Działania diagnostyczno-prognostyczne.
10.20 – 10.30 Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury – przygotowanie do II śniadania.
10.30 – 11.00 II śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
11.00 – 12.00 Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, zabawy w kącikach zainteresowań, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe, prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne.
12.00 – 12.30 Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury – przygotowanie do obiadu.
12.30 – 13.00 Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
13.00 – 14.00 Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku i poza nim), twórcza aktywność ruchowa: spacery, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Praca terapeutyczno-kompensacyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz  z dziećmi zdolnymi. Kontynuowanie rozpoczętych wcześniej zadań – zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem pracy dzieci. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Odpoczynek, relaksacja, wizualizacja. Ponadto: zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem.
14.00 – 14.30 Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury – przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00 Podwieczorek i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
15.00 – 17.30 Zabawy i ćwiczenia w grupach uwzględniające zainteresowania dzieci w wybranych obszarach, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku  i w terenie). Praca indywidualna: rozwijanie specyficznych właściwości psychofiizycznych, uzdolnień i skłonności,  działania  kompensacyjno-terapeutyczne. Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, ich wiedzę i umiejętności; gry towarzyskie, zabawy w kącikach zainteresowań, prace użyteczno – porządkowe w sali, kontakty indywidualne z Rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.
ORGANIZACJA_wyzywienie_pop