Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30- 17.30 przez 12 miesięcy w roku.
Wolne dni wynikają z kalendarza świąt państwowych i religijnych.ORGANIZACJA_wyzywienie_pop