Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30- 17.30 przez 12 miesięcy w roku.
Wolne dni to 24 i 31 grudzień, 2 maja, piątek po Bożym Ciele.  Pozostałe wolne dni wynikają z kalendarza świąt państwowych i religijnych