RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla dzieci 3-letnich

7.30 – 8:20 Pożegnanie rodziców i przyjmowanie dzieci, zabawy poranne indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.
Kontakty indywidualne – rozmowy, obserwacja zachowań i umiejętności dzieci.
8.20 – 8.30 Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie – wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.
9.00 – 10.20 Zabawy integracyjne, zajęcia edukacyjne, zabawy dydaktyczne, zabawy z muzyką, plastyczne, gimnastyka, zabawy językowe. Spacery, swobodne zabawy na placu zabaw, wycieczki. Zabawa dowolna, układanie składanek i klocków, śpiewanie piosenek, zabawy rytmiczno-taneczne czytanie bajek. Dostosowana do możliwości dziecka realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywność (działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna).
10.20 – 10.30 Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury – przygotowanie do II śniadania.
10.30 – 11.00  II śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
11.00 – 12.00 Swobodne zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, zabawy w kącikach zainteresowań, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe, prace porządkowe w sali, kontakty indywidualne.
12.00 – 12.30 Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, przygotowanie do obiadu.
12.30 – 13.00 Obiad – usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przezwyciężenie uprzedzeń, przyzwyczajenie do zdrowego żywienia.
13.00 – 14.00 Poobiedni odpoczynek – odpoczynek po obiedzie – zajęcia relaksująco – wyciszające, słuchanie muzyki, czytanie bajek. Ci, którzy potrzebują, mają czas na krótką poobiednią drzemkę. Ponadto: zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem.
14.00 – 14.30 Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00 Podwieczorek – wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
15.00 – 17.30 Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu zabawy w ogródku, zabawy dowolne, słuchanie muzyki,  aktywne zajęcia,  zajęcia rozwojowe, pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności, tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech, udział w ćwiczeniach korekcyjno – kompensacyjnych. Oczekiwanie na rodziców, kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb, rozchodzenie się dzieci.
ORGANIZACJA_wyzywienie_pop