W swojej koncepcji pracy przedszkole opiera się na Teorii Inteligencji Wielorakiej Howarda Gardnera. Koncepcja  ta zakłada, że inteligencja nie jest jedną właściwością, która opisuje możliwości człowieka w zakresie aktywności intelektualnej, ale istnieje kilka rodzajów inteligencji w zależności od tego, o jaki rodzaj aktywności chodzi. Człowiek rodzi się posiadając wszystkie typy inteligencji, jednak podczas życia niektóre z nich rozwijają się silniej, inne słabiej, a jeszcze inne – prawie wcale. Typy inteligencji można rozwijać poprzez stymulację właściwymi ćwiczeniami.

Główne założenia Teorii Inteligencji Wielorakiej:

  • każda osoba posiada wszystkie rodzaje inteligencji rozwinięte w różnym stopniu,
  • inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych jednostek,
  • profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie rozwoju jednostki,
  • wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach,
  • inteligencje te można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.
kolo

Rozwojowi inteligencji sprzyja właściwie zorganizowane środowisko przedszkolne i domowe. Pierwszy etap kształcenia jest okresem szczególnym, gdyż pierwsze lata doświadczeń decydują o przyszłych losach dziecka; wyznaczają jego stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy i rozwijają zainteresowania.

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o programy zgodne z nową podstawą programową.