Nasza kadra to zespół wykształconych, zaangażowanych nauczycieli, specjalistów i instruktorów dbających o przyjazną atmosferę w przedszkolu.

W swojej pracy wykorzystujemy najnowsze metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem wieku, zainteresowań i umiejętności przedszkolaków, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Wszyscy nasi nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych formach doskonalenia: kursach, warsztatach, spotkaniach zespołów metodycznych itp.

Nasi pedagodzy osiągają wysokie efekty w pracy z dziećmi w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz rozbudzania ciekawości poznawczej. W podejmowanych działaniach nauczyciele starają się stymulować wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich harmonijny rozwój.

Nadrzędnym celem w naszej pracy jest:

  • dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo  dzieci
  • wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi
  • rozwijanie kreatywności
  • nauczanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy
  • nauczanie współpracy i współdziałania w grupie
  • nauka „wglądu w siebie”
  • nauka odpowiedzialności za swoje czyny oraz przewidywania skutków własnych działań

A wszystko to w ciepłej, przyjaznej atmosferze, pełnej akceptacji, zrozumienia i szacunku.

 

W ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER ) nauczyciele z naszego Przedszkola uczestniczą w szkoleniach metodyczno – językowych na terenie Wielkiej Brytanii.  Podczas kursów nasza kadra doskonali swój warsztat pracy, obserwuje pracę nauczycieli w europejskich przedszkolach, poznaje nowatorskie sposoby i metody pracy z dziećmi.

ciąg PO WER i UE kolor

 

o-nas-img