W celu realizacji obowiązujących treści programowych nauczyciele wykorzystują różnorodne metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, czyli zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wszechstronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m.in.:

 • pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • metody związane z nauką czytania: Bogdanowicz, Cieszyńskiej, Domana
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • metoda oparta na tzw. nauczaniu „poza klasą”
 • metoda aktywnego słuchania muzyki, w tym przede wszystkim klasycznej, wg Batii Strauss
 • opowieści ruchowe
 • gimnastykę ekspresyjną Rudolfa Labana
 • relaksację
 • techniki parateatralne, bajkoterapię
 • metoda malowania dziesięcioma palcami wg R. F. Show
 • metody z zastosowaniem programów komputerowych na tablicy multimedialnej
 • zabawy paluszkowe
OFERTA